„Casa Albă”, o clădire impunătoare cu mansardă, a fost construită între anii 1988-1992. Aici se află chiliile în care locuiesc o mare parte din vieţuitorii mănăstirii, secretariatul şi contabilitatea, un apartament episcopal, iar la mansardă se află un salon oficial pentru primirea oaspeţilor.
     
<INAPOI>
 
Modificat: Babici Aida