Din totdeauna mănăstirile ortodoxe au fost focare de spiritualitate şi cultură. În această tradiţie se înscrie şi mănăstirea Rohia care dispune de o bibliotecă formată din aproximativ 40.000 de cărţi şi reviste cu conţinut teologic şi de cultură profană, cuprinzând pe lângă lucrările în limba română, un important fond în limbile germană, şi maghiară, precum şi un număr de cărţi în limbile franceză, engleză şi neogreacă. În afară de fondul principal teologic, biblioteca adăposteşte cărţi din numeroase şi variate domenii ca: istorie, arheologie, artă, poezie şi proză literară (românăşi straină), muzică, ştiinţe, geografie, diplomaţie, dramaturgie, etnografie, literatură populară, critică, eseistică, filosofie, psihologie, logică precum şi biografii, memorii, jurnale, cărţi juridice, de economie politică, ştiinţă politică, sociologie, manuale didactice s.a.m.d. Biblioteca dispune, de asemenea, de numeroase colecţii de reviste teologice, literare şi de informaţie. Dintre cărţile de valoare istorică şi literară, pot fi menţionate : Etymologicum Magnum Romanie, în 4 volume (1886), Histoire des Roumains a lui Nicolae Iorga (în 10 volume, ediţia din 1940), Istoria Românilor din Dacia Traiana a lui A. D. Xenopol (4 volume, Iasi, 1896), Getica lui Vasile Pârvan (1926), Originea Românilor a lui Alex. Philippide (Iaşi, 1925), Dacia preistorica de N. Densusianu (Bucuresti, 1913), Cartea de aur sau luptele politice ale Românilor de sub Coroana ungară (8 volume, Sibiu, 1902-1915), Histoire de l`Eglise de Wladimir Guetée (3 volume, Paris, 1870), Notele politice ale lui Alex. Marghiloman (5 volume, cuprind perioada 1897-1924), Istoria Românilor, de C. C. Giurăscu, Istoria literaturii române de G. Călinescu, (toate cele trei ediţii) s.a. Existenţa bibliotecii mănăstirii se datorează iniţiativei şi muncii depuse de P. S. Justinian - adevaratul ctitor al ei - astăzi episcop al Maramureşului şi Sătmarului, în timpul cât a funcţionat ca stareţ al mănăstirii Rohia. Ea a fost îmbogaţită în timpul stareţiei arhimandritului Serafim Man şi îndeosebi a actualului stareţ P. S. Justin, arhiereu - vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului.
         Biblioteca a fost organizată de parintele Nicolae Steinhardt după modelul marilor biblioteci publice. Căr'ile sunt aranjate pe domenii, existând şi un fişier pentru a uşura consultarea carţilor bibliotecii, în prezent urmărindu-se inventarierea informatizata a carţilor pe calculator. Din motive profilactice, carţile din biblioteca mănăstirii pot fi împrumutate doar în incinta mănăstirii.
Carţile donate sunt în număr redus, cele mai multe au fost achiziţionate de mănăstire, depunându-se eforturi pentru ţinerea la zi a bibliotecii cu principalele apariţii editoriale.

 

<INAPOI>

 

 
Modificat: Babici Aida