GALERIE FOTO

 

         "Iconostasul" este o lucrare de excepţie, operă a profesorului de sculptură Ion Rucăreanu din Bucureşti, specialist în sculptarea scenelor istorice şi a fost realizat între anii 1975-1979. Repartizarea scenelor de pe iconostas este următoarea : în registrul de jos sunt sculptate scene din Sfintele Taine ale Bisericii : Maslu, Împărtăşanie, Botez, Cununie, Hirotonie şi Spovedanie. Pe uşile Împarateşti se află sculptate scenele : Naşterea Maicii Domnului, Aducerea Maicii Domnului la Templu, Bunavestire, Naşterea, Învierea şi Înălţarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În rândul de sub icoanele Împărăteşti, pictate de Gheorghe Busuioc, se află patru medalioane având sculptate chipurile celor patru sfinţi evanghelisti : Matei, Marcu, Luca şi Ioan. În registrul de deasupra uşilor şi icoanelor Împărăteşti se află sculptate alte scene din viata şi activitatea Mântuitorului : închinarea magilor, nunta din Cana Galileii, vindecarea unui orb, Mântuitorul binecuvantând copiii, pescuirea minunată, învierea fiicei lui Iair, iar în rândul de deasupra sunt sculptate chipurile unor ierarhi de seamă din viaţa bisericească şi culturală a Bisericii şi Patriei noastre, ale mitropoliţilor Dosoftei, Varlaam, Antim Ivireanul, Teodosie, Simion Stefan, Silvestru, Andrei Şaguna şi alţii. Pe stâlpii de susţinere sunt sculptate scene din lupta românilor ardeleni pentru credinţa, respectiv scene din viaţa martirilor pentru Ortodoxie : Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici, Sfinţii Marturisitori Oprea Miclaus, Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara şi Ioan Valahul apoi chipurile martirilor pentru neam : Horea, Cloşca şi Crişan, Tudor Vladimirescu şi Avram Iancu, precum şi figurile marilor nostri domnitori : Mircea cel Batrân, Sfântul Stefan cel Mare, Mihai Viteazul, Vasile Lupu, Matei Basarab şi Sfântul Constantin Brâncoveanu cu fiii săi.
         Icoanele din partea superioara a iconostasului reprezentându-i pe Sfinţii Apostoli şi pe Prooroci au fost pictate de pictorul Gheorghe Apostu din Cluj-Napoca.
     

<INAPOI>

 

 
Modificat: Babici Aida